title Phát triển đô thị

Hội thảo góp ý Báo cáo “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025” lần cuối
Thứ tư, 27/05/2020, 01:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tập hợp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học về Báo cáo “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025” lần cuối cùng trước khi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo nêu trên với một số nội dung cụ thể như sau:

Mục đích

Tập hợp ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học có tâm huyết và hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu về quá trình quản lý và phát triển đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam để có cơ sở hoàn chỉnh Báo cáo đúng tiến độ yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ 13 giờ 30, thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo (Lầu 4), Sở Xây dựng, số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì

Ông Lê Trần Kiên – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Chương trình hội thảo

- 13h15 – 13h30: Đón tiếp khách mời;

- 13h30 – 13h50: Khai mạc và giới thiệu nội dung (Phát biểu khai mạc – Chủ trì Hội thảo; Giới thiệu nội dung, phạm vi thảo luận – TS. Nguyễn Ngọc Hiếu – Đại học Việt Đức);

- 13h50 – 14h20: Bài trình bày số 1: “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh theo 5 chiều chuyển đổi”  - Ông Dư Phước Tân – Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố;

Thảo luận chuyên đề số 1;

- 14h20 – 15h00: Bài trình bày số 2: “Bài học về đô thị hóa nhìn từ các dự án phát triển dự án lớn ở thành phố Hồ Chí Minh” – TS. Võ Kim Cương;

Thảo luận chuyên đề số 2;

- 15h00 – 15h15: Bài trình bày số 3: “Một số đề xuất về ưu tiên chính sách liên quan tới đô thị hóa trong giai đoạn 2020-2030” – TS. Nguyễn Ngọc Hiếu;

Thảo luận chuyên đề số 3;

- 15h15 – 15h30: Nghỉ giải lao;

- 15h30 – 16h15: Thảo luận chung;

- 16h15 – 16h30: Tổng kết.

Phòng Phát triển đô thị

Số lượng lượt xem: 3449
Tin mới hơn
Tin đã đưa