title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch khảo sát, phối hợp với 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức điều tra thu thập số liệu phục vụ công tác xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030
Thứ sáu, 16/04/2021, 06:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khai thực hiện Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030, trong đó “giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, cơ quan, Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan khảo sát thu thập số liệu phục vụ việc xây dựng Chương trình”.

Ngày 08/4/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 3727/KH-SXD-PTN&TTBĐS về việc khảo sát, phối hợp với 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức điều tra thu thập số liệu phục vụ công tác xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức hoàn thiện công tác thu thập số liệu và lập báo cáo phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030; trao đổi, giải đáp các vướng mắc và khó khăn liên quan đến công tác thu thập số liệu và lập báo cáo; đồng thời Khảo sát việc phát triển nhà ở trên từng địa bàn làm cơ sở thực tế xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 -–030.

Thời gian làm việc: từ 12/4/2021 đến 29/4/2021 tại trụ sở Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Nội dung làm việc: Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức chuẩn bị các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo về tình hình thực hiện các yêu cầu của Sở Xây dựng theo những nội dung đã gửi cho Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức về rà soát, thống kê và tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 (Công văn số 2927/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/3/2021).

- Cung cấp dự thảo thuyết minh báo cáo về thực trạng nhà ở trên địa bàn (theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm Công văn số 2927/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/3/2021).

- Cung cấp các bản đồ Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch định hướng phát triển không gian, bản đồ phân khu hoặc chi tiết xây dựng có xác định vị trí cụ thể ranh phạm vi các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn, bản đồ phân khu hoặc chi tiết xây dựng có xác định vị trí, khu vực phát triển dự án nhà ở dự kiến đến năm 2030.

- Hướng dẫn đoàn địa điểm khảo sát thực tế:

+ 01 Dự án nhà ở, khu đô thị đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ 01 Dự án nhà ở, khu đô thị chậm triển khai.

+ 01 Khu vực cần chỉnh trang cải tạo: nhà ở xuống cấp, chung cư cũ (nếu có).

+ 01 Khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, khu vực sạt lở cần di dời (nếu có).

Đính kèm file: Kế hoạch số 3727/KH-SXD-PTN&TTBĐS

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 2079
Tin mới hơn
Tin đã đưa