title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kế hoạch Kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2016
Chủ nhật, 19/06/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 9559/KH-SXD-QLCLXD ngày 15/6/2016 của Sở Xây dựng Kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2016

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 572
Tin mới hơn
Tin đã đưa