title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu năm 2020
Thứ năm, 16/07/2020, 03:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thống kê, cập nhật số liệu, hiện trạng sử dụng quỹ nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân thành phố đang quản lý; kiểm tra, phát hiện các vấn đề vướng mắc trong quản lý, sử dụng nhà ở công vụ để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết.

Ngày 16/7/2020, Sở Xây dựng có Kế hoạch số 8024/KH-SXD-QLN&CS về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu năm 2020.

NỘI DUNG KIỂM TRA:

- Tình hình chất lượng nhà ở công vụ, công tác bảo hành, bảo trì và quản lý vận hành cho thuê nhà ở công vụ.

- Tình hình sử dụng nhà ở công vụ của các đối tượng đã được bố trí.

- Tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ chưa có kế hoạch bố trí sử dụng.

- Nhà ở công vụ chuẩn bị đưa vào sử dụng (nếu có).

- Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết (nếu có).

THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM TRA:

-  Từ ngày 16/7/2020  đến ngày 24/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do đơn vị quản lý về Sở Xây dựng theo hướng dẫn:

+ Phụ lục số 05 - Biểu mẫu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ); đồng thời, đề nghị bổ sung cột văn bản bố trí, hệ số phụ cấp chức vụ hiện nay của người thuê nhà ở công vụ (nếu có).

 + Phụ lục số 06 - Biểu mẫu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ  (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ)

- Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 03/8/2020, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra thực tế nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố đang quản lý (Sở Xây dựng thông báo thời gian cụ thể sau).

- Từ ngày 05/8/2020  đến ngày  12/8/2020, Sở Xây dựng tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do thành phố Hồ Chí Minh quản lý và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:

Tại các địa điểm có nhà ở công vụ do Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đang quản lý.

NỘI DUNG CHI TIẾT XEM TỆP ĐÍNH KÈM:

Kế hoạch số 8024/KH-SXD-QLN&CS

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 3445
Tin mới hơn
Tin đã đưa