title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch liên tịch về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện
Thứ sáu, 07/02/2020, 07:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến thảo luận, thống nhất nội dung Kế hoạch liên tịch tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố ngày 25/10/2019.

 

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa; tăng cường lực lượng phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận/huyện trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ngày 17/9/2019, Sở Xây dựng có Báo cáo số 11678/BC-SXD-TT báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng theo Kế hoạch liên tịch, Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân Quận 9, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố. Đồng thời, Sở Xây dựng đã dự thảo Kế hoạch liên tịch (mẫu) về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận/huyện, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định ban hành để thống nhất triển khai thực hiện.

Ngày 08/10/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4337/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch liên tịch (mẫu) về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận-huyện.

Sở Xây dựng và 24 Ủy ban nhân dân quận - huyện đã ký kết các Kế hoạch liên tịch về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện. Kế hoạch liên tịch gồm các nội dung chính như: cơ chế phối hợp; nguyên tắc phối hợp; trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; mục tiêu phấn đấu; giải pháp và trách nhiệm thực hiện; tổ chức thực hiện (chế độ giao ban, báo cáo, giải quyết khiếu nại - tố cáo, khen thưởng, kỷ luật, xử lý kỷ luật…).

QT

Số lượng lượt xem: 4471
Tin mới hơn
Tin đã đưa