title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng nhằm thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"
Thứ tư, 13/05/2020, 07:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy Ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Ngày 13/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 5017/KH-SXD-TT về Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng nhằm thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, với các nội dung chính:

- Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 3333 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nội dung Kế hoạch số 5017/KH-SXD-TT được đăng tải tại đây.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 3437
Tin mới hơn
Tin đã đưa