title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 5: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về thí điểm xây dựng chung cư mới thay thế 05 cụm chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5
Thứ ba, 20/03/2018, 07:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch thí điểm xây dựng chung cư mới thay thế 05 cụm chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

QT

Số lượng lượt xem: 945
Tin mới hơn
Tin đã đưa