title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 129/UBND-QLĐT ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về cải tạo, sửa chữa, và chỉnh trang chung cư cũ trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020
Thứ ba, 20/03/2018, 02:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch về cải tạo, sửa chữa, và chỉnh trang chung cư cũ trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 129/UBND-QLĐT ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

QT

Số lượng lượt xem: 707
Tin mới hơn
Tin đã đưa