title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 5: Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5
Thứ ba, 20/03/2018, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

QT

Số lượng lượt xem: 843
Tin mới hơn
Tin đã đưa