title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2016-2020
Thứ ba, 15/05/2018, 05:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020

QT

Số lượng lượt xem: 2824
Tin mới hơn
Tin đã đưa