title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 5: Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5
Thứ ba, 20/03/2018, 06:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

QT

Số lượng lượt xem: 794
Tin mới hơn
Tin đã đưa