title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 11: Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 11
Thứ ba, 20/03/2018, 02:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch về cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 11 (Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11)

QT

Số lượng lượt xem: 886
Tin mới hơn
Tin đã đưa