title Ủy ban nhân dân Quận 6

Quận 6: Kế hoạch số 326/KH-UBND-QLĐT ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2017-2020
Thứ ba, 20/03/2018, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2017-2020 (Kế hoạch số 326/KH-UBND-QLĐT ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

QT

Số lượng lượt xem: 1021
Tin mới hơn
Tin đã đưa