title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 4: Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 4
Thứ ba, 20/03/2018, 07:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 4 (Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

QT

Số lượng lượt xem: 959
Tin mới hơn
Tin đã đưa