title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch số 4304/KH-SXD-PTĐT ngày 27/4/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh năm 2020 tại Sở Xây dựng
Thứ tư, 29/04/2020, 03:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 4304/KH-SXD-PTĐT ngày 27/4/2020 về thực hiện đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh năm 2020 tại Sở Xây dựng.

Nội dung Kế hoạch số 4304/KH-SXD-PTĐT được đăng tải tại đây.

Phòng Phát triển đô thị

Số lượng lượt xem: 1958
Tin mới hơn
Tin đã đưa