title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 7: Kế hoạch số 4402/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về kiểm tra, xây dựng mới nhà chung cư xuống cấp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quận 7
Thứ ba, 20/03/2018, 02:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch kiểm tra, xây dựng mới nhà chung cư xuống cấp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quận 7 (Kế hoạch số 4402/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

QT

Số lượng lượt xem: 735
Tin mới hơn
Tin đã đưa