title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động của Sở Xây dựng hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2016
Thứ năm, 25/02/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức các hoạt động của Sở Xây dựng hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2016 (Tuần lễ Quốc gia), Sở Xây dựng lập kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động như sau:

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 480
Tin mới hơn
Tin đã đưa