title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học định hướng “Đầu tư xây dựng, kinh nghiệm quốc tế và trong nước định hướng phát triển bệnh viện đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035”
Thứ sáu, 15/05/2020, 09:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 5054/KH-SXD-TĐDA về tổ chức Hội thảo khoa học định hướng “Đầu tư xây dựng, kinh nghiệm quốc tế và trong nước định hướng phát triển bệnh viện đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035”.

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá thực trạng quá trình đầu tư xây dựng, hiện trạng sử dụng các bệnh viện công sử dụng nguồn vốn ngân sách và bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố; tổng kết các bài học kinh nghiệm trong việc lập quy hoạch, nguồn vốn đầu tư, tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế xây dựng các bệnh viện ở các thành phố lớn trong và ngoài nước; đưa các giải pháp đầu tư dây chuyền trang thiết bị công nghệ cao, quản lý vận hành bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đạt chuẩn quốc tế; đồng thời định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện công, bệnh viện tư nhân đạt chuẩn quốc tế giai đoạn 2020-2035. Đề xuất các chính sách, chủ trương, quy định cần thiết để phát triển bệnh viện đạt chuẩn quốc tế.

Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề sau:

- Đánh giá thực trạng việc quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các bệnh viện (công, tư nhân) hiện nay trên địa bàn thành phố.

- Tiếp thu kinh nghiệm, bài học, mô hình từ các chuyên gia trong nước và nước ngoài về việc quản lý, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các bệnh viện (công, tư nhân).

- Định hướng phát triển và các giải pháp thực hiện để xây dựng các bệnh viện chuyên khoa hiện đại, trang thiết bị kỹ thuật cao đạt chuẩn quốc tế.

- Đề xuất các chính sách, chủ trương, quy định cần thiết để phát triển bệnh viện đạt chuẩn quốc tế.

Thời gian và hình thức tổ chức Hội thảo:

Thời gian dự kiến: 01 buổi; từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm dự kiến: Hội trường Sở Xây dựng - số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3.

Chương trình Hội thảo: 

1. Báo cáo, đánh giá về hiện trạng:

- Sở Xây dựng trình bày về tình hình đầu tư xây dựng các dự án bệnh viện trên địa bàn thành phố từ năm 2015 đến nay.

- Sở Y tế trình bày về thực trạng trong việc quản lý, vận hành các bệnh viện và quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn thành phố.

2. Báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước:

- Kinh nghiệm trong việc quy hoạch xây dựng các bệnh viện tại các thành phố lớn;

- Một số mô hình tiêu chuẩn xây dựng bệnh viện hiện đại, kinh nghiệm trong quản lý vận hành.

- Giới thiệu trang thiết bị, công nghệ hiện đại kỹ thuật cao.

- Kinh nghiệm quản lý nhà nước về quá trình đầu tư xây dựng bệnh viện.

3. Các đơn vị tư vấn thiết kế trong, ngoài nước giới thiệu mô hình thiết kế bệnh viện đạt chuẩn quốc tế.

4. Lãnh đạo Thành Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu, kết luận chỉ đạo.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 4555
Tin mới hơn
Tin đã đưa