title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch xây dựng Thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025
Thứ năm, 27/02/2020, 09:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về Kế hoạch xây dựng Thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, Thành phố đặt ra chỉ tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025, 100% tuyến đường có vỉa hè ổn định, có quy mô từ 3m trở lên được trồng cây xanh; về mảng xanh trung bình hàng năm tăng 5ha/năm; đầu tư xây dựng 150 ha đất công viên (bao gồm công viên công cộng và công viên trong khu dân cư); tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 41%; chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt 0,65m2/người.

Đồng thời, mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn Thành phố có công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Riêng trong năm 2020, phấn đấu duy trì kết quả hoàn thành xử lý, chuyển hóa điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải thành các công viên, mảng xanh, công trình phục vụ cộng đồng; tăng tối thiểu 15 ha đất công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố đặt ra giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trong các ngành, các cấp, các địa phương nhằm nâng cao nhận thức và vận động sự tham gia của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh, xanh hóa sản xuất và tiêu dùng hướng tới xây dựng Thành phố xanh - thân thiện môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình tận dụng không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà… để trồng cây, tăng mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, điều kiện khí hậu, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư.

Đồng thời, rà soát quy hoạch và hiện trạng cây xanh, mảng xanh, công viên… thuộc phạm vi quản lý ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai các dự án trồng rừng, trồng cây ven - bờ sông, kênh rạch tạo thành vành đai cây xanh bảo vệ bờ sông kênh rạch. Cùng với đó, xây dựng các dự án phủ xanh công viên, phát triển mảng xanh tại khu vực không gian sinh hoạt cộng đồng, các khu dân cư; phát triển các dự án trồng cây phân tán trong Thành phố, đặc biệt tại các khu vực đất dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và các khu vực đất trống. Kiểm tra việc đầu tư xây dựng, bàn giao tiếp nhận các công viên cây xanh, mảng xanh trong các khu dân cư, chung cư trên địa bàn Thành phố.

Mặt khác, phát động phong trào trồng cây, tăng mảng xanh, khuyến khích đa dạng các hình thức tăng mảng xanh trên mái, trên mặt đứng tại các công trình nhà cao tầng, công trình cầu, tại các cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ… Đẩy mạnh triển khai, đánh giá và giới thiệu nhân rộng các mô hình về phát triển mảng xanh, “công trình xanh”, “văn phòng xanh”, “nhà xanh”, “khu dân cư xanh”… góp phần xây dựng Thành phố xanh, thân thiện môi trường trên toàn Thành phố.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển mảng xanh, triển khai xây dựng các công trình xanh (sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo diện tích cây xanh trong công trình…), phát triển giao thông xanh, công nghệ xanh - thân thiện môi trường.

Số lượng lượt xem: 3814
Tin mới hơn
Tin đã đưa