title Kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư

Quận 5: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5
Thứ tư, 14/03/2018, 01:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/8/2016, Sở Xây dựng có công văn số 13421/KL-SXD-QLCLXD kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5, nội dung như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

Căn cứ Văn bản số 16/BXD-GĐ ngày 16/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc phúc đáp văn bản số 7885/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo số 34/BCKQKĐ.2016 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng về kết quả kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh,

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng kết luận như sau:

1.  Đồng ý với kết quả kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 34/BCKQKĐ.2016 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng thực hiện, cụ thể như sau:

-       Công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo có quy mô gồm trệt, lửng, 02 lầu, sân thượng, mái bê tông cốt thép, kết quả kiểm định công trình đánh giá mức độ nguy hiểm là Nhà cấp D – Khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể;

-       Công trình thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

2.  Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Quận 5 quản lý, sử dụng kết quả kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả kiểm định do đơn vị thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm cung cấp bản sao Báo cáo kết quả kiểm định của chung cư này cho các đối tượng có nhu cầu theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân Quận 5.

 

Trên đây là Kết luận kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng thông báo để các chủ sở hữu nhà chung cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

QT

Số lượng lượt xem: 1317
Tin mới hơn
Tin đã đưa