title Phát triển đô thị

Kết quả thực hiện Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị”
Chủ nhật, 01/10/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Xây dựng đã thực hiện Báo cáo Đoàn kiểm tra của Thành ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X liên quan đến Chương trình đột phá về chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2016-2020. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về đề xuất cơ chế chỉ định chủ đầu tư tham gia thực hiện trong Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị”, giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn Thành phố. Làm việc với Ủy ban nhân dân các Quận về tình hình thực hiện Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị”.

Về tình hình thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch: đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố Đề án tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố; đồng thời, tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Ủy ban nhân dân Thành phố chủ động tổ chức thực hiện Đề án này. Thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng tiêu chí cơ bản về nội dung lập đề xuất Dự án di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven bờ Nam Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1621
Tin mới hơn
Tin đã đưa