title Phổ biến chế độ - chính sách

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021-2022 theo Quyết định số 532/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ hai, 05/04/2021, 07:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo đó, áp dụng mức lãi suất 4,8%/năm đối với:

Các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, so với năm 2020, lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2021 - 2022 vẫn được duy trì ở mức 4,8%/năm.

Quyết định số 532/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 01/01/2023.

Đính kèm file: Quyết định số 532/QĐ-TTg

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Số lượng lượt xem: 4569
Tin mới hơn
Tin đã đưa