title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lễ trao thẻ Giám định viên tư pháp
Thứ sáu, 08/07/2022, 02:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công tác giám định là một hoạt động rất quan trọng của ngành xây dựng, giúp cơ quan Nhà nước đánh giá các nội dung về chất lượng, việc tuân thủ pháp luật của các sản phẩm xây dựng, hoạt động xây dựng; trong đó, công tác giám định tư pháp còn phục vụ cho các hoạt động của cơ quan công an, tư pháp.

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Sở Xây dựng tổ chức buổi cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định tại Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung năm 2020, Thông tư số 11/2020/TT-BTP cho 09 trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Buổi lễ do Ông Đặng Phú Thành – Phó Giám đốc Sở chủ trì, cùng sự tham dự của Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Cán bộ, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Phòng Phát triển đô thị, Phòng Quản lý nhà và công sở, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng.

Tại buổi lễ Ông Đặng Phú Thành – Phó Giám đốc Sở đã chúc mừng, trao quyết định và thẻ giám định viên tư pháp cho 09 trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận. Đồng thời, khuyến khích các giám định viên tích cực tham gia lực lượng giám định tư pháp, để hỗ trợ các cơ quan trưng cầu và đóng góp tích cực vào lĩnh vực xây dựng.

 

 

 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 647
Tin mới hơn
Tin đã đưa