title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 03/06/2019, 05:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 4272
Tin mới hơn
Tin đã đưa