title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)(Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 25/06/2019, 05:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)(Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Nguồn: VPS

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 4314
Tin mới hơn
Tin đã đưa