title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 27, từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 01/07/2019, 05:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 27, từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Nguồn: VPS

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 4558
Tin mới hơn
Tin đã đưa