title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 35, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019) (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 27/08/2019, 01:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 35, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019) (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

1. Công tác tập trung:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính tại Sở; báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2019; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 8 năm 2019, trọng tâm là Chương trình đột phá Giảm ngập nước, Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị;

- Tiếp Đoàn giám sát thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHD/TU về ô nhiễm môi trường và Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” tại Sở Xây dựng;

- Thực hiện Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

2. Lịch cụ thể:           

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

26/8

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ tại sân cờ

 

VP

 

- CB, CC và NLĐ

 

8g30

Đ/c Thành - PGĐ

- Hội ý Ban Giám đốc

VP

- CVP

PH B

9g30

- Họp Tổ Công tác tổ chức kiểm tra, rà soát lại tài sản, đánh giá hiện trạng của Nhà máy nước Bình An

HTKT

- Theo Giấy mời

8g30

Đ/c Kiên - PGĐ

- Cùng đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP, đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP nghe Thanh tra thành phố báo cáo một số nội dung

TT

 

UBND TP

Chiều

16g00

Đ/c Kiên - PGĐ

- Dự họp Ban Chỉ đạo 167

QLN&CS

 

UBND TP

16g00

VP

- Lãnh đạo Văn phòng Sở giao ban với Lãnh đạo Trung tâm QLN và GĐXD, Trung tâm QLHTKT Thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng HTĐT và Trường Trung cấp Xây dựng

VP

 

PHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

27/8

 

 

 

 

Sáng

8g00

BGĐ

- Tham dự Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, 45-KL/TW của Ban Bí thư

TC-CB

 

TU

8g00

- Cùng đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP nghe báo cáo về đề xuất thực hiện dự án xây dựng trường Đại học Quốc tế Seoul tại TP

PTĐT

 

UBND TP

8g00

Đ/c Thành - PGĐ

- Họp Hội đồng tuyển dụng và cho thôi việc đối với công chức và người lao động

TC-CB

- T/v Hội đồng

PH A

8g30

Đ/c Kiên - PGĐ

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tập thể và cá nhân có liên quan theo Công văn số 4139-CV/UBKTTW ngày 17/5/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TC-CB

- CPXD; Theo Kế hoạch.

PH B

10g00

- TT; Theo Kế hoạch

9g00

Đ/c Danh - PGĐ

- Kiểm tra thực tế, giám sát tiến độ xây dựng một Dự án

QLCLCT

- TT, PTN&TTBĐ, QLN&CS; Theo Giấy mời

Quận

Bình Tân

 

Thứ Ba

27/8

 

Chiều

14g00

Đ/c Thành - PGĐ

- Cùng đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP đi thực địa công trình Khu truyền thống cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh

TĐDA

- HTKT

Huyện

Bình Chánh

14g00

 

Đ/c Kiên - PGĐ

- Dự họp về tiến độ thực hiện các tiêu chí và công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới

CPXD,

PTN&TTBĐS

 

 

UBND TP

15g30

- Dự họp về dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

28/8

 

 

Sáng

8g00

Đ/c Thành - PGĐ

- Kiểm tra thực tế, rà soát lại tài sản, đánh giá hiện trạng của Nhà máy nước Bình An

HTKT

- PC, QLCLCTXD, TT HTKT, TT QLN&GĐX; Theo Giấy mời

Bình Dương

08g00

Đ/c Kiên - PGĐ

- Họp về kiện toàn Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố

 

QLN&CS

- VP, PC, TT

PH B

9g30

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến hồ sơ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố

 

Chiều

14g00

Đ/c Kiên - PGĐ

- Dự họp Tổ Công tác về đầu tư

PTĐT

 

UBND TP

14g00

Đ/c Danh - PGĐ

- Khảo sát địa điểm tổ chức Hội thảo quốc tế “Giải pháp nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 05 năm ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2035”

PTN&TTBĐS

- VP; Theo Giấy mời

Quận

Bình Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

29/8

 

Sáng

8g00

BGĐ

- Tham dự họp Thường trực Thành ủy

VP

 

TU

8g00

Đ/c Kiên - PGĐ

- Họp nghe báo cáo về giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của bà Tạ Thị Tuyết Mai liên quan đến DA Khu nhà ở Tân An Huy, huyện Nhà Bè

TT

- PTĐT, CPXD, PTN&TTBĐS

PH B

9g00

- Họp nghe báo cáo về việc xử lý phản ánh của công dân liên quan việc mua bán căn hộ tại DA “Velencia Riverside”, phường Phú Hữu và “Simcity”, phường Trường Thạnh, Quận 9

 

9g30

- Họp nghe báo cáo về “Sổ tay hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng”

TT,

CPXD

 

Chiều

13g30

BGĐ

- Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 185

VP

 

TU

14g00

Đ/c Thành - PGĐ

- Họp về phương án xử lý công trình Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, Quận 6

TĐDA

- QLCLCTXD; Theo Giấy mời

PH A

14g00

Đ/c Danh - PGĐ

- Họp thống nhất về nhu cầu sử dụng nhà, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận, huyện năm 2019

PTN&TTBĐS

- Theo Giấy mời

PH  B

15g00

BGĐ

- Tham dự làm việc với Tổ chuyên đề chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố

PTĐT

 

UBND TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

30/8

 

Sáng

7g45

Đ/c Bình - GĐ

- Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân Kỷ niệm 74 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

VP

- BGĐ; Thủ trưởng các phòng, đơn vị; Trưởng các Đoàn thể CT - XH

 

 

Quận 4,

Quận 1

8g00

BGĐ

- Tiếp Đoàn giám sát về việc thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHD/TU về giảm ô nhiễm môi trường và Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” tại Đảng ủy Sở Xây dựng

TC-CB

- HTKT, PTĐT

PH B

9g00

- Dự họp tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng tháng 8 năm 2019

VP

 

UBND TP

9g00

 

 

Đ/c Bình - GĐ

 

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tập thể và cá nhân có liên quan theo Công văn số 4139-CV/UBKTTW ngày 17/5/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TC-CB

- Sở Nội vụ; Theo Kế hoạch

PH B

8g00

Đ/c Danh - PGĐ

- Nghe báo cáo tiến độ và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Kế hoạch số 4665/KH-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

PTN&TTBĐS

- QLN&CS,

PTĐT; Theo Giấy mời.

PH A

Chiều

14g00

Đ/c Bình - GĐ

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 16

VP

 

UBND TP

14g00

BGĐ

- Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

TC-CB

- BCH Đảng bộ Sở; BGĐ; UBKT ĐU Sở; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Sở; Trưởng Đoàn thể CT -XH Sở; Toàn thể Đv Đảng bộ Sở

Hội trường

15g00

Đ/c Kiên - PGĐ

- Họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố

QLN&CS

- Theo Giấy mời

PH A

 

Thứ Bảy 31/8, Chủ nhật 01/9, Thứ Hai 02/9

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và trực cơ quan theo Thông báo số 10747/TB-SXD-VP ngày 26/8/2019 của Giám đốc Sở

Chủ nhật

01/9

Tối

20g00

Đ/c Bình - GĐ

- Các đồng chí Thành ủy viên dự Chương trình trực tiếp Cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức

VP

 

Bảo tàng

Hồ Chí Minh

 

Ghi chú:

- Đ/c Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở đi công tác tại Singapore và Indonesia từ ngày 21/8/2019 đến ngày 28/8/2019;

- Lịch công tác thay Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 6394
Tin mới hơn
Tin đã đưa