title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 17, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 19/04/2022, 00:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 17, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 415
Tin mới hơn
Tin đã đưa