title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 21, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 17/05/2022, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 21, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 472
Tin mới hơn
Tin đã đưa