title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 22, từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 24/05/2022, 00:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 22, từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 444
Tin mới hơn
Tin đã đưa