title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 31/05/2022, 00:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 481
Tin mới hơn
Tin đã đưa