title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 24, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 07/06/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 24, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 542
Tin mới hơn
Tin đã đưa