title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 29, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 12/07/2022, 00:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 29, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 501
Tin mới hơn
Tin đã đưa