title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 4, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 24/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 4, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 482
Tin mới hơn
Tin đã đưa