title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 40, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 01/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 27/09/2022, 00:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 40, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 01/10/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 412
Tin mới hơn
Tin đã đưa