title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 22/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 17/10/2022, 09:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 22/10/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 354
Tin mới hơn
Tin đã đưa