title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 24/10/2022, 09:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 423
Tin mới hơn
Tin đã đưa