title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 08/11/2022, 02:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 341
Tin mới hơn
Tin đã đưa