title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 15/11/2022, 00:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 380
Tin mới hơn
Tin đã đưa