title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 29/11/2022, 00:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 540
Tin mới hơn
Tin đã đưa