title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 52, từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 19/12/2022, 23:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 52, từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 459
Tin mới hơn
Tin đã đưa