title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 53, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 26/12/2022, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 53, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 377
Tin mới hơn
Tin đã đưa