title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (số 04/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017)
Thứ ba, 28/07/2020, 08:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/6/2017, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật số 04/2017/QH14 về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Đính kèm file Luật số 04/2017/QH14 tại đây.

QT

Số lượng lượt xem: 500
Tin mới hơn
Tin đã đưa