Mời gọi đầu tư Dự án Phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ: Dự án Nhà ở thương mại 196 ha thuộc khu II, Khu đô thị Tây Bắc thành phố, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi

title Phát triển đô thị

Mời gọi đầu tư Dự án Phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ: Dự án Nhà ở thương mại 196 ha thuộc khu II, Khu đô thị Tây Bắc thành phố, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi
Chủ nhật, 12/01/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ

KHU ĐÔ THỊ TÂY BẮC

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TB-BQL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng  01  năm 2014

 

THÔNG BÁO
MỜI GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Căn cứ quyết định số 5045/QĐ-UBND Ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu II và một phần khu III thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

Căn cứ Quyết định số 5916/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Tổ Công tác liên ngành Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

Nay Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc thông báo công khai các thông tin của dự án Nhà ở thương mại 196ha thuộc khu II, Khu đô thị Tây Bắc thành phố, xã Tân An Hội huyện Củ Chi trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

1./ Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất:

          - Diện tích: 1.960.000 m.

- Vị trí, ranh giới: thuộc khu II, Khu đô thị Tây Bắc thành phố, xã Tân An Hội huyện Củ Chi. Ranh giới khu đất được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp    : giáp kênh cải tạo nối liền kênh 8 và kênh 10;

+ Phía Nam giáp  : giáp kênh Thầy Cai;

+  Phía Tây giáp   : giáp kênh  10;

+ Phía Đông giáp   : giáp kênh 8.

2./ Chủ trương, phương thức thực hiện:

- Về chủ trương mục tiêu: Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch được duyệt.

 - Về mục tiêu dự án:

Tạo quỹ nhà , hỗ trợ những người lao động mua được nhà giá phù hợp với khả năng và nhu cầu của người tiêu dùng.

Sử dụng và phát triển quỹ đất theo chủ trương của nhà nước. Tạo một khu nhà ở theo quy định chung.

Đóng góp cho ngân sách nhà nước, giảm bớt chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển khu đô thị mới theo chủ trương của thành phố

- Về phương thức, kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng: Nhà đầu tư thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án do cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Về thời gian thực hiện: Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 05 năm, sau khi có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân thành phố.

3./ Về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

- Về quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000: Dự án phát triển nhà ở nhà ở thuộc Khu II, Khu đô thị Tây Bắc thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 5045/QĐ-UBND Ngày 16 tháng 9 năm 2013.

Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

-         Tổng diện tích đất: 1.960.000 m.

-         Mật độ xây dựng toàn khu     : 35%

-         Tổng diện tích đất xây dựng : 580.000 m2

-         Tổng diện tích sàn xây dựng : 671.793 m2

-         Tầng cao: 2- 5 tầng.

-         Hệ số sử dụng đất: 1.45.

-         Tổng số căn hộ: 853 căn ( diện tích sàn xây dựng 64.000 m2 ).

-         Tổng số biệt thự :  1597 căn, trong đó :

+  Biệt thự tiêu chuẩn : 1002 căn ( diện tích sàn xây dựng 350.878 m2 ).

+  Biệt thự cao Cấp :    332 căn  ( diện tích sàn xây dựng 166.240 m2 ).

+  Biệt thự đặc biệt :     113 căn  ( diện tích sàn xây dựng 90.675 m2).

+  Biệt thự phức hợp :  150 căn ( diện tích sàn xây dựng 83.850 m2

-         Về cơ cấu sử dụng đất như sau

LOẠI ĐẤT

CHỈ TIÊU

 

M2

Chiếm tỷ lệ %

I. ĐẤT ĐƠN VỊ Ở

 

 

1. Đất nhóm nhà ở

580.000

35

- Đất xây dựng chung cư

64.000

 

- Đất xây dựng nhà biệt thự

607.793

 

2. Đất công trình công cộng:

196.000

10

II. ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở:

1.078.000

55

- Đất cây xanh

392.000

20

- Đất giao thông

686.000

35

TỔNG CỘNG

1.960.000

 

 4./ Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất có diện tích : 1.960.000m2.

-  Đất do nhà nước quản lý khoảng 155 ha, trong đó:

+   Đất vườn: khoảng 20 ha.

        +   Đất trồng cây lâu năm: khoảng 123 ha.

+   Ảnh hưởng khoảng 4 căn nhà cấp IV và phần chuồng trại chăn nuôi, ao cá của Công ty Hoàng Khang, Công ty Hai Thành.

   +   Đất giao thông, thủy lợi, kênh mương: khoảng 12 ha.

-  Đất do các hộ dân đang sử dụng khoảng 41ha, trong đó:

  +  Đất Vườn: khoảng 9ha.

+  Đất trồng cây lâu năm: khoảng 32 ha.

+   Ảnh hưởng 03 căn nhà cấp 4 (nhà tạm giữ vườn) và 01 công ty (công ty Hai Thành). 

5./ Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạm cư, tái định cư:

- Về phương thức đền bù giải phóng mặt bằng: Thanh toán bằng tiền đối với phần đất thuộc sở hữu cá nhân và thuộc sở hữu nhà nước.

- Nhà đầu tư ký hợp đồng với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Huyện thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.

6./ Về kế hoạch sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất:

- Nhà đầu tư hoàn tất công tác bồi thường, phối hợp các Sở ngành liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định trình Ủy ban nhân dân thành phố giao đất để thực hiện dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

7./ Nguồn vốn thực hiện và phương án đầu tư dự án:

Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định của pháp luật để bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

8./ Về nghĩa vụ đóng góp tài chính của nhà đầu tư:

Chủ đầu dành 20% diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 32, 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

9./ Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

9.1. Đối với phần hạ tầng, kỹ thuật:

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, nhà đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

9.2. Đối với hạng mục xây dựng công trình công cộng:

Giao nhà đầu tư quản lý khai thác kinh doanh theo hình thức xã hội hóa.

9.3. Đối với nhà ở:

Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung Chương IV về quản lý sử dụng nhà ở của Luật Nhà ở và Chương III về nội dung sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

10./ Điều kiện để nhà đầu tư tham gia dự thầu:

Căn cứ tại Điểm 3 Điều 14 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ có quy định như sau:

a) Phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này;

b) Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (sau đây gọi chung là giá sàn);

c) Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

d) Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;

đ) Có hồ sơ dự thầu theo quy định tại khoản 4 Điều này;

e) Nộp kinh phí bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.

11./ Về thời gian tiếp nhận tham gia làm chủ đầu tư dự án: (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 712010/NĐ-CP quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trên Website của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc)

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án từ ngày 06 /01/2014 (ngày công bố thông tin) đến hết ngày 17/02/2014 Sau thời hạn nêu trên, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc ngưng việc tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

12./ Nơi đăng ký tham gia:

-  Văn phòng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc. (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).

-   Địa chỉ Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc : 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1,thành phố Hồ Chí Minh.

.

Nơi nhận:

- UBND TP;

- Sở Xây dựng;

- Tổ Công tác liên ngành;

- Tổ Chuyên viên;

- Lưu: VP.

 

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Huỳnh Minh Cường

 

 

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 547
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Go to top