title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Thứ ba, 30/03/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Đính kèm file: Nghị định số 41/2021/NĐ-CP

QT

Số lượng lượt xem: 1185
Tin mới hơn
Tin đã đưa