title Phổ biến chế độ - chính sách

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP
Thứ năm, 01/04/2021, 07:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án quy định như sau:

- Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư (CĐT) công bố chotừngloại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ theo thỏa thuận giữa CĐT và khách hàng;

- Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do CĐT công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn theo hình thức bốc thăm do CĐT tổ chức;

(Nghị định số 49/2021 đã bỏ quy định về việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm quy định tại Nghị định số 100).

+ Nếu dự án có đối tượng đảm bảo đủ điều kiện hồ sơ theo Điều 22 Nghị định số 100/2015 là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm.

+ Danh sách nhóm đối tượng trên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ và các căn hộ dành cho các đối tượng này bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, đối tượng còn lại thì bốc thăm.

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đính kèm file: Nghị định số 49/2021/NĐ-CP

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Số lượng lượt xem: 3757
Tin mới hơn
Tin đã đưa