title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 8: Báo cáo số 721/UBND-QLĐT ngày 30/3/2018 của UBND Quận 8 Báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện, thời gian dự kến hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ sáu, 30/03/2018, 09:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Báo cáo số 721/UBND-QLĐT ngày 30/3/2018 của UBND Quận 8 Báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện, thời gian dự kến hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

QT

Số lượng lượt xem: 496
Tin mới hơn
Tin đã đưa