title Quản lý nhà và công sở

Quy trình Giải quyết hồ sơ nghiệp vụ tại Phòng Quản lý nhà và công sở
Thứ tư, 22/08/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố cấp; Hồ sơ xác nhận chủ sở hữu phần vắng thuộc sở hữu tư nhân và cho nhận lại giấy nộp tiền (gọi tắt là hồ sơ phần vắng); Hồ sơ đề nghị giải quyết theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hồ sơ chuyển giao quỹ nhà ở cho ngành Nhà đất thành phố quản lý; Hồ sơ xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với nhà ở; Xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ; Giải quyết hồ sơ đề nghị thuê nhà ở xã hội ; Hồ sơ đề nghị thuê nhà ở công vụ ; Hồ sơ xử lý liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà làm việc, sản xuất kinh doanh, công ; Hồ sơ duyệt giá bán nhà và điều chỉnh duyệt giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ; Hồ sơ ý kiến chuyên ngành thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước; Hồ sơ theo Đơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân liên quan đến nhà ở (gồm các yêu cầu hướng dẫn, giải thích nghiệp vụ về quản lý Nhà nước về nhà ở như: công tác đánh số nhà, xác định tên chủ sở hữu phần vắng, nghiệp vụ quản lý sử dụng chung cư, hướng dẫn các quy định pháp luật về quyền sở hữu của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài……);

Số lượng lượt xem: 501
Tin mới hơn
Tin đã đưa