title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 1352/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) cho 01 tổ chức
Thứ năm, 11/08/2022, 06:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1352/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 43
Tin mới hơn
Tin đã đưa