title Văn bản quy phạm pháp luật về cấp nước

Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2026
Thứ ba, 09/08/2016, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Quyết định số 1566/QĐ-TTg  ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 1044
Tin mới hơn
Tin đã đưa